Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 19. ZÁŘÍ 2019

Vydáno dne 23. 10. 2019 (205 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo ve čtvrtek 19. září 2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově. 


Zastupitelstvo rozhodlo:

 

58)  ...     o přijetí daru p.p.č.  1449/76, 1449/77, 1449/78 a 1449/83 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Plzeňského kraje. 

59)  ...     prodat společnosti ČEZ Distribuce a.s. st.p.č. 17 v k.ú. Božtěšice na Šumavě (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 198/3) o výměře 8 m² za cenu 500 Kč/m². 

60)  ...     koupit od Václava Jandy, p.p.č. 346/38, 346/39 a 346/40 (kultura les) v k.ú. Rovná o celkové výměře 11116 m²  za celkovou cenu 71830 Kč.

61)  ...     vyvěsit záměr přijetí daru st.p.č. 255 a části p.p.č. 1274/3 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Tělocvičné jednoty Sokol Strážov na Šumavě. 

62)  ...     vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1275 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Římskokatolické farnosti Nýrsko. 

63)  ...     poskytnout mimořádnou odměnu starostovi města Ing. Josefu Rouskovi ve výši dvojnásobku jeho běžné měsíční odměny. Důvodem poskytnutí mimořádné odměny je osobní podíl na získání mnoha dotací z krajských, národních i evropských zdrojů, osobní angažovanost při administraci těchto dotačních titulů, příprava realizace rekonstrukce radnice a spolupodílnictví na organizaci mnoha kulturních akcí. 

 

Zastupitelstvo schválilo:

 

64)  ...     rozpočtová opatření č. 6/2019 ve formě rozpočtových změn. 

 

Zastupitelstvo zamítlo:

 

65)  ...     zrušit usnesení rady č. 41/2019, kterým zamítla návrh ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov na zrušení bytu na II. stupni základní školy a využití těchto prostor pro šatny a žákovskou kuchyňku.