Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 2. ČERVNA 2016

Vydáno dne 07. 06. 2016 (2076 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 2. června 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

78)  ...  uzavřít smlouvu o zprostředkování na prodej stavebních parcel k Rovné s Ladislavem Chalušem – Šumavské reality.

79)  ...  poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 1500 Kč na činnost Kolegia pro duchovní hudbu z.s.

80) ...  pronajmout část pozemkových parcel č. 6/4 a 198/3 v k.ú. Božtěšice o výměře 360 m2 Silvii Matouškové, za cenu 360 Kč ročně.

81)  ...  ukončit nájemní smlouvu část pozemkových parcel č. 6/4 a 198/3 v k.ú. Božtěšice s Markem Sikytou a Václavem Sikytou.

Rada schválila:

82)  ...  řešení terénní  problematiky mezi č. p. 351 a nově budovanou komunikací ke stavebním parcelám vystavěním gabionové zdi (drátokoše plněné žulovými odseky) s celkovými náklady cca 300 000 Kč s tím, že majitel sousední nemovitosti se bude podílet částkou 50 000 Kč.

83)  ...  uzavření smlouvy na výkon technického dozoru investora na stavební akci “technická infrastruktura k bytové výstavbě“ se společností ATELIER U5 s r.o. Klatovy za cenu cca 15 000 Kč.

84)  ...  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za účelem uložení telekomunikačního vedení na pozemkových parcelách č. 1274/41, 1274/51, 1274/52, 1274/53, 1274/54, 1274/55, 1274/56, 1274/57, 1274/66, 1274/67, 1274/68, 1274/70 v k.ú. Strážov. 

85)  ...  vzájemnou výpůjčku hasičských stříkaček SDH Rovná a SDH Žiznětice.

86)  ...  schválila navržená rozpočtová opatření č. 4/2016.

Rada  pověřila:

87)  ...  starostu, aby v součinnosti s provozovatelem vodovodu ve Strážově urgentně hledal vhodné odběrné místo pro První Víteňskou s.r.o z veřejného vodovodu ve Strážově.