Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 2. ÚNORA 2017

Vydáno dne 14. 03. 2017 (1681 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 2. února 2017 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

1)  ...   výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na výměnu střešní krytiny na objektu zdravotního střediska ve Strážově a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Josefem Klátilem za cenu 596073,19 Kč vč. DPH.

2)  ...   rozpis rozpočtu pro rok 2017 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

3)  ...   nákup kamen do hasičské klubovny v Zahorčicích za cenu cca 12.000 Kč.

4)  ...   uzavření smlouvy o dílo na kontrolu, servis a pozáruční opravy dýchacích přístrojů pro SDH Strážov s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje.

5)  ...   uzavření kupní smlouvy se společností Eurovia Kamenolomy a.s. na celoroční dodávku přírodního drceného kameniva z lomu ve Svrčovci.

6)  ...   podání žádosti o dotaci z programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť Plzeňského kraje v roce 2017 na akci „Udržovací práce stávající tělocvičny ZŠ a MŠ Strážov, p.o.“.

Rada zamítla:

7)  ...   nabídku televize ZAK na tvorbu propagačního videa o městě.

Rada vzala na vědomí:

8)  ...    informaci o změně rozpočtové položky za odvod z loterií a podobných her.

Rada pověřila:

9)  ...   starostu jednáním s manželi Soukupovými, ve věci možné spolupráce na vybudování opěrné zdi a rozšíření prostoru silnice.

10)  ... starostu přípravou předběžného rozpočtu na vybudování zámkové dlažby pod pergolou u hasičské zbrojnice ve Vitni.