Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ 2018

Vydáno dne 25. 10. 2018 (417 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 20.9.2018 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

223)  ...  prodat p.p.č. 457/2 o výměře 221 m(vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 457) v k.ú. Zahorčice na Šumavě Petru Tomanovi a Aleně Liškové, za cenu 4420 Kč. 

224)  ...  směnit p.p.č. 880 o výměře 543 m2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 705) v k.ú. Brtí, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 858/1 o výměře 166 m2, p.p.č. 858/2 o výměře 51 m2 a p.p.č. 858/3 o výměře 210 m2, které připadnou do vlastnictví Ing. Václava Bierhanzla, bez dalšího finančního vyrovnání. 

225)  ...  navýšit rámec půjčky od Stavebního a nájemního družstva Strážov o 245 789 Kč. Celková hodnota půjčky bude činit 6 876 677 Kč. 

226)  ...  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o koupi nemovitosti - stavba bytového domu č.p. 331/332 a st. parcela č. 496/2 a 496/1 v katastrálním území Strážov. Kupní cena se sjednává ve výši nesplacené hodnoty půjčky města od Stavebního nájemního družstva Strážov, tj. 6 876 677 Kč. 

227)  ...  jednorázovou mimořádnou splátkou uhradit celý zbytek hypotéčního úvěru na výstavbu 12 b.j. 

228)  ...  poskytnout TJ Sokol Strážov dar ve výši 99 642 Kč. 

229)  ...  poskytnout Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice dotaci na zajištění provozu prodejny ve Vitni ve výši 30 tisíc Kč. 

230)  ...  provést příplatek mimo základní kapitál do společnosti Strážovská čerpací stanice s.r.o. ve výši 800 tisíc Kč.

Zastupitelstvo schválilo:

231)  ...  rozpočtová opatření č. 10/2018 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo zamítlo:

232)  ...  žádost o prodej části p.p.č. 1062 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře cca 600 m2.