Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 21. ČERVNA 2012

Vydáno dne 25. 06. 2012 (2017 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 21. června 2012 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

 93)   ...    změnu č. 12 územního plánu města Strážov a vyhodnocení připomínkového řízení obsažené v důvodové zprávě. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

94)   ...      rozpočtová opatření č. 5/2012 ve formě rozpočtových změn. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)