Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 21. ÚNORA 2019

Vydáno dne 04. 06. 2019 (452 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 21. února 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


 

Rada schválila:

14) ... uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti cesty na p.p.č. 148/4 v k.ú. Opálka a p.p.č. 1403/2 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností GasNet s.r.o.

15)  ... uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s plynárenským zařízením p.p.č. 148/4 v k.ú. Opálka se společností GasNet s.r.o.

16)  ... uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 7.

17)  ... další postup rekonstrukce radnice s tím, že lešení na západní straně objektu a ze všech stran radniční věže bude postaveno firmou SOOS z Onoho Světa.

18)  ...  objednávku opravy vodovodu v Zahorčicích spočívající v havarijní výměně 270ti metrů azbestového potrubí u firmy VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 494 315 Kč bez DPH.

19)  ...  průjezd cyklistického závodu Král Šumavy 2019 po místních a účelových komunikacích v našem správním obvodu.

20)  ...  průjezd Rallye Šumava a Historic Vltava Rallye 2019 po místních komunikacích na trase: Janovice – Opálka – Zahorčice – koupaliště – Plásky – Viteň a zároveň stanovila seznam pravidel a podmínek k průjezdu automobilové soutěže.

21)  ...  uzavření kupní smlouvy se společností Eurovia Kamenolomy a.s. na celoroční dodávku přírodního drceného kameniva z lomu ve Svrčovci.

22)  ...  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 1457/1 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

23)  ...  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 92/18, 565/2, 565/3, 565/5 vše v k.ú. Viteň se společností ČEZ Distribuce, a.s.

24)  ...  rozpočtová opatření č. 1/2019 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

25)  ... zastupitelstvu schválit majetkoprávní úkony v souvislosti s posunutím opěrné hraniční zdi na p.p.č. 4 a st.p.č. 12/1 v k.ú. Viteň.

Rada pověřila:

26)  ... starostu konzultací v záležitosti havarijního stavu opěrné zdi u místní komunikace nedaleko č.p. 23 ve Strážově s odbornou firmou.

27)  ... starostu hledáním variantního řešení obnovy provozu kostelního zvonu.