Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ 2017

Vydáno dne 17. 10. 2017 (1461 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 21.9.2017 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

165)  ...   směnit v k.ú. Strážov na Šumavě p.p.č. 1274/90 o výměře 5911 m2, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 471 o výměře 2510 m2, p.p.č. 470 o výměře 2852 m2, p.p.č. 468 o výměře 973 m2, p.p.č. 467 o výměře 273 m2, p.p.č. 463/6 o výměře 14446 m2, p.p.č. 463/2 o výměře 1255 m2, p.p.č. 463/3
o výměře 4185 m2, p.p.č. 463/4 o výměře 2368 m2, část p.p.č. 460/1 o výměře cca 422 m2 a část p.p.č. 460/2 o výměře cca 436 m2, které připadnou do vlastnictví Václava Denka bez dalšího finančního vyrovnání. Na pozemky bude zároveň uzavřeno věcné břemeno ve prospěch společnosti GasNet. 

166)  ...  koupit od Libuše Grősslové, Marie Pálkové a Zdeňky Preslové část pozemkové parcely č. 1274/84 o výměře cca 4174 m2 a pozemkovou parcelu č. 1274/101 o výměře  cca 190 m2 (vzniklé na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 1274/84) v katastrálním území Strážov na Šumavě za 150 Kč/m2. Zároveň bude se Zdeňkou Preslovou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na odkup části pozemkové parcely č. 1274/90 v katastrálním území Strážov na Šumavě dle přiloženého nákresu za 150 Kč/m2

167)  ...  zrušit usnesení č. 154/2017 a rozhodlo vyvěsit záměr směny p.p.č. 388 v k.ú. Strážov na Šumavě za část p.p.č. 197/10 v k.ú. Rovná. 

Zastupitelstvo schválilo:

168)  ...  rozpočtová opatření č. 8/2017 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo zamítlo:

169)  ...  žádost o prodej p.p.č. 482/1 v k.ú. Krotějov o výměře cca 806 m2.