Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ 2017

Vydáno dne 18. 10. 2017 (1006 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 21. září 2017 od 21.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

111)  ...  postup účtování ve věci projektu „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Města Strážov“.

112)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 9/2017 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

113)  ...  provést bezúplatný převod skluzavky (inv. č. 1534/1) a sady židliček se stolečkem (inv. č. 1533/1) do majetku Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

Rada pověřila:

114)  ...  starostu zajištěním další cenové nabídky na výměnu vchodových dveří do pronajatého prostoru č. p. 111 ve Strážově.

115)  ...  starostu, aby s panem Zdeňkem Matáskem projednal jeho záměr dalšího provozu stávajícího vodovodu v lokalitě Patrasky.