Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 22. SRPNA 2013

Vydáno dne 25. 09. 2013 (2178 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 22.8.2013 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

135)   ...  rozpočtová opatření č. 8/2013 ve formě rozpočtových změn.

136)   ...  uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Základní školu a mateřskou  školu Strážov,  příspěvkovou organizaci  ve výši 459.000 Kč. Účelem návratné finanční výpomoci je předfinancování režijních výdajů příjemce spojených s realizací projektu „Zlepšení vybavenosti školní kuchyně“.