Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 22. ÚNORA 2018

Vydáno dne 07. 03. 2018 (325 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 22.2.2018 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

190)  ...  ukončit jednání o zvýšení schválené kupní ceny pozemkové parcely č. 1274/84 a ruší usnesení o koupi této parcely (usnesení č. 166/2017). 

191)  ...  koupit od Jaroslavy Jílkové, a Jana a Jany Denkových, p.p.č. 760 (kultura les) o výměře 252 m2 v Brtí za cenu 9 211 Kč. 

192)  ...  koupit od Milady a Karla Uldrychových, p.p.č. 247 (kultura les) o výměře 827 m2, p.p.č. 246 (kultura les) o výměře 719 m2, p.p.č. 244/3 (kultura les) o výměře 2000 m2 a p.p.č. 244/2 (kultura les) o výměře 4668 m2 vše v katastrálním území Lukavice u Strážova za cenu 202 693 Kč. 

193)  ...  směnit p.p.č. 18/2 o výměře 42 m2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 18) v k.ú. Opálka, která připadne do vlastnictví města, za část p.p.č. 347 o výměře 49 m2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 301), která připadne do vlastnictví Jana Souška, Olgy a Jana Souškových s tím, že dotyční doplatí městu částku 140 Kč. 

194)  ...  vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 504/1 a části pozemkové parcely č. 505 za část stavební parcely č. 7 vše v katastrálním území Zahorčice. 

195)  ...  vyvěsit záměr koupě pozemkových parcel č. 8, 625/24, 625/6 a 271/2 vše v katastrálním území Brtí.

196)  ...  vyvěsit záměr koupě pozemkové parcely č. 1515/5 (vzniklé na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1515/5, 1515/4, 85/1 a st. 247) vše v katastrálním území Strážov na Šumavě. 

197)  ...  vyvěsit záměr koupě části stavební parcely č. 113 v katastrálním území Strážov na Šumavě. 

198)  ...  vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 115 za části pozemkových parcel č. 114/2, 629/2 a 111/1 vše v k.ú. Krotějov. 

199)  ...  opravit usnesení č. 177/2017 následujícím způsobem: poskytnout dotaci pro TJ Sokol Strážov na výměnu střešní krytiny a zateplení sokolovny ve výši 500 tisíc Kč a na výměnu topné soustavy ve výši 1 milion Kč. V případě potřeby je příjemce oprávněn mezi jednotlivými účely dotace finanční prostředky přesouvat. 

200)  ...  poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 93258 Kč na zajištění dopravní obslužnosti. 

Zastupitelstvo schválilo:

201)  ...  rozpočtová opatření č. 2/2018 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo odložilo:

202)  ...  žádost o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Nýrsko na osazení automatického pohonu zvonu ve Strážově ve výši 88300 Kč.