Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 22. září 2011

Vydáno dne 20. 12. 2011 (2214 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 22. září 2011 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

86)  ...  uzavřít se společností Vodospol s.r.o. Klatovy smlouvu o zabezpečení provozní činnosti čistírny odpadních vod v areálu koupaliště.

87)  ...  poskytnout občanskému sdružení Muzeum Královského hvozdu Nýrsku finanční příspěvek ve výši 2000 Kč na zajištění expozice strážovského pokladu v rámci podzimní pouti.

88)  ...  zakoupit pro SDH Víteň 9 ks zásahových přileb Kalisz ZS-03 v ceně cca 3 tisíce Kč/ks.

89)  ...  že členové rady budou zároveň členy povodňové komise města.

Rada schválila:

90)  ...  změnu v rejstříku škol a školských zařízení - žádost o zápis oboru Základní škola speciální.

91)  ...  přesunutí autobusové zastávky ve Vítni na pozemkovou parcelu č. 50/5.

92)  ...  rozpočtová opatření č. 8/2011 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

93)  ...  zastupitelstvu potvrdit svůj záměr změny č. 12 územního plánu za účelem výstavby dvou RD na p. p. č. 148 (GP), 149/1 (GP), 149/2 (GP) v k.ú. Krotějov s tím, že budou přijaty regulativy Správy CHKO a NP Šumava.

94)  ...   zastupitelstvu jednat o koupi p.p.č. 478/6 v k.ú. Strážov, která je součástí oploceného areálu koupaliště.

Rada nedoporučuje:

95)  ...    zastupitelstvu schválit prodej části pozemkové parcely č. 461 v k.ú. Strážov, rozhodně však nemá námitek proti stávajícímu nájmu výše uvedeného pozemku.

96)  ...   zastupitelstvu schválit prodej části pozemkové parcely č. 1411/20 v k.ú. Strážov, na němž se nachází nepovolená stavby terasy a schodů u čp. 28.