Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 23. BŘEZNA 2017

Vydáno dne 20. 04. 2017 (1642 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 23.3.2017 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

142)  ...   prodat Luboši Jiříkovi, p.p.č. 133/2 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 21 m2 za cenu 840 Kč. 

143)  ...  směnit pozemkovou parcelu č. 1523 o výměře 4 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 120), která připadne do vlastnictví města, směnou za pozemkovou parcelu č. 1484/2 o výměře 42 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 1484) a za pozemkovou parcelu č. 1411/200 o výměře 7 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 1411/10), které připadnou do vlastnictví Anny Jablonské a Dany Jozífové vše v k.ú. Strážov na Šumavě s tím, že tito zaplatí městu částku 1800 Kč. 

144)  ...  vyvěsit záměr směny částí p.p.č. 103, 104 a st. 106 za části p.p.č. 1411/14 a 1411/10 vše v k.ú. Strážov na Šumavě. 

145)  ...  vyvěsit záměr směny p.p.č. 1274/90 za p.p.č. 471, 470, 468, 467, 463/6, 463/2, 463/3, 463/4, 460/1 a 460/2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě.  

146)  ...  vyvěsit záměr koupě části p.p.č. 1274/84 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 4029 m2.

147)  ...  poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 84360 Kč na zajištění dopravní obslužnosti.

148)  ...  poskytnout účelovou dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Strážov ve výši 300000 Kč na havarijní opravu topného systému.

 

Zastupitelstvo schválilo:

149)  ...  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o nočním klidu. 

150)  ...  rozpočtová opatření č. 1/2017 ve formě rozpočtových změn.