Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 23.ČERVENCE 2020

Vydáno dne 10. 09. 2020 (290 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 23. července 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

86)  ... uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 209/2 a 209/4 za p.p.č. 47/29, 57/3 a 57/4 v k.ú. Lukavice u Strážova s Lukášem Jiříkem, bez dalšího finančního vyrovnání.

87)  ...  uzavření kupní smlouvy na p.p.č. 166 a p.p.č. 167 v k.ú. České Hamry s Českou republikou (Státním statkem Jeneč, v likvidaci) za celkovou cenu 64410 Kč.

88)  ...  uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 1418 za p.p.č. 623 k.ú. Strážov na Šumavě s Českou republikou (Státním pozemkovým úřadem) bez dalšího finančního vyrovnání.

89)  ...  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu městského bytu s Josefem Breiem, který řeší zvýšení měsíčního nájemného na 3738 Kč.

90)  ...  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu městského bytu s Milanem a Darinou Urbanovými, který řeší zvýšení měsíčního nájemného na 2430 Kč.

91)  ...  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu městského bytu s Václavem a Marií Kubicovými, který řeší zvýšení měsíčního nájemného na 2880 Kč.

92)  ...  uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet s.r.o.

93)  ...  průjezd cyklistického závodu Král Šumavy 2020 po místních a účelových komunikacích v našem správním obvodu. 

94)  ...  realizaci akce „Revitalizace parčíku pod nákupním střediskem“ a objednání prací u firmy Šumavské zahrady s.r.o., se sídlem Janovice nad Úhlavou 407, za cenu cca 239 tisíc Kč.

95)  ...  realizaci akce „Čištění rybníka na návsi v Brtí včetně obnovy vypouštění a úprava nátoku“ a objednání prací u firmy PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o., se sídlem Luby 175 za cenu cca 50 tisíc Kč.

96)  ...  pronájem nebytových prostor o celkové ploše 13,87 m2 v čp. 216 ve Strážově Oblastní charitě Klatovy za symbolický nájem 1 Kč/ročně + náklady na energie na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

97)  ...  rozpočtová opatření č. 6/2020 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

98)  ...  propachtovat část p.p.č. 1075 v k.ú. Strážov na Šumavě o rozloze cca 750 m2, Petru Muchkovi za cenu 206 Kč na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a ukončit nájemní smlouvu na stejný pozemek se Stanislavem Muchkou.

99)  ...  pronajmout část p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o rozloze cca 25 m2 Janu Křížovi za cenu 25 Kč/ročně na dobu 10 let.

Rada zamítla:

100)  ... žádost Jiřího Bílého, o pronájem pozemkové parcely č. 88 v k.ú. Krotějov (část Splž) za účelem zřízení výjezdu od nemovitosti č.p. 1, neboť na pozemek již existuje platná nájemní smlouva s jinou osobou.

101)  ... žádost Zdeňky Preslové o zřízení přístupu k p.p.č. 1274/84 v k.ú. Strážov na Šumavě, neboť v bezprostřední blízkosti této parcely je v plánu realizace zainvestování stavebních parcel v souladu s platným územním plánem, nehodlá město na navrhovaných pozemcích zřizovat věcná břemena přístupu.

Rada pověřila:

102)  ... starostu zjištěním ceny 3D vodorovného značení v souvislosti se žádostí o zpomalení dopravy na místní komunikaci v Opálce při vjezdu od Blat.

103)  ... starostu, aby zjistil cenu projekčních prací na rozšíření kanalizace v okolí zdravotního střediska a při silnici do Vitně.

104)  ... starostu, aby s vedením TJ SOKOL Strážov jednal ve věci možnosti kompenzace navrhovaného odvodnění objektu sokolovny závazkem budoucího daru pozemků při silnici pod sokolovnou pro účely zřízení dalších parkovacích míst.