Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 23. SRPNA 2016

Vydáno dne 05. 09. 2016 (1821 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 23. srpna 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

120)  ...  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností G-PROJECT s.r.o. České Budějovice, kterým se rozšiřuje předmět stávající smlouvy o zpracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení na akci Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH města Strážov. 

121)  ...  dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na zpracování projektu na rozšíření ČOV s Plzeňským krajem, kterým se prodlužuje termín realizace do 31.12.2017. 

122)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 6/2016. 

Rada vzala na vědomí:

123)  ...  vydaný registrační list akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH města Strážov a pověřuje starostu přípravou výběrového řízení.