Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 23. SRPNA 2018

Vydáno dne 19. 09. 2018 (698 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 23. srpna 2018 od 17.30 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

94)  ...  výsledek podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Pořízení techniky – lesní hospodářství“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou ARBO, spol. s r.o. Klatovy za cenu 2 635 000 Kč bez DPH.

95)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Dostavba mechanického předčištění ČOV“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou VODOSPOL s.r.o. Klatovy za cenu 4 538 209 Kč bez DPH.

96)  ...  uzavření smlouvy o ochraně osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem s Městskou knihovnou Klatovy, příspěvkovou organizací.

97)  ...  rozpočtová opatření č. 8/2018 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

98)  ...  zastupitelstvu schválit příspěvek z rozpočtu města na provoz prodejny Západočeského konzumního družstva ve Vitni ve výši 30 tisíc Kč.