Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 23. září 2010

Vydáno dne 21. 01. 2011 (2364 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov, která se konala ve čtvrtek 23. září 2010 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada schválila:

93)...žádost Ing. Vladimíra Beneše, Strážov 282, o možnost zřízení přípojky NN k obecní bytovce čp. 331/332 přes pozemkové parcely č. 1399/3 a 1399/2 v k.ú. Strážov za následujících podmínek: trasa bude umístěna pod žlabovnice včetně jejich zpětného uložení do betonu, zpevněné plochy budou podvrtány a na veškeré práce bude poskytnuta dvacetiletá záruka.

94)...umístění sněhových zábran na střechu obecní bytovky čp. 331/332 ve Strážově. Práce v ceně cca 30 tisíc korun bude provádět Karel Zahrádka, Lukavice 28.

95)...navržená rozpočtová opatření č. 7/2010 ve formě rozpočtových změn.
 

Rada odložila:

96)...vyhodnocení výběrového řízení na manuelního pracovníka komunální sféry a lesní výroby.