Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 2015

Vydáno dne 27. 10. 2015 (1889 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 24. září 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

102) ... rozšířit vánoční výzdobu o osvětlení kašny mezi školami.

103) ... odvolat člena konkurzní komise určeného zřizovatelem na obsazení pracovního místa ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov Jiřího Tomana a jmenovala na jeho místo Vlastimila Fürbachera.

104) ... změnit nájemní smlouvu na část pozemkové parcely č. 290/3 v k.ú. Lukavice o výměře 50 m2 ze dne 12.8.2014 tak, že nájemci budou Martin a Hana Oubramovi. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají beze změn.

105) ... upravit usnesení č. 57 z 21.5.2015 ohledně kulturních akcí na náměstí, kdy prodlužuje konání hudební produkce do 22.00 hod. s tím, že pořadatel bude dbát na omezení hluku ve večerních hodinách.

Rada schválila:

106) ... přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2015“ z prostředků státního rozpočtu ve výši 19 821 Kč.

107) ... přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Havarijní a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2015“ ve výši 250 000 Kč na akci „Oprava havarijního stavu podlahy Hasičské zbrojnice ve Strážově.

108) ... výsledek poptávkového řízení na akci „Oprava havarijního stavu podlahy Hasičské zbrojnice ve Strážově“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Klatovská stavební společnost s.r.o. za cenu 382 361 Kč vč. DPH.

109) ... objednávku obnovy centrálního kříže na hřbitově ve Strážově u Kamenictví Václava Krále za cenu 79 870 Kč vč. DPH.

110) ... uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti na pozemkové parcely č. 1417/4, 1416, 1411/10, 1411/14, 1406/1, 1407/2, 1411/15, 1411/1, 1449/2 a 1484 vše v k.ú. Strážov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy.

111) ... navržená rozpočtová opatření č. 9/2015 ve formě rozpočtových změn.

Rada pověřila:

112) ... starostu, aby s právním zástupcem města projednal řešení pracovního poměru Mgr. Josefa Baštáře.

113) ... starostu přípravou jednoduchého záměru rekonstrukce radnice s tím, že na příští radě bude projednáno zadání architektonické studie.

Rada vzala na vědomí:

114) ... připravovanou realizaci posílení zdrojů pitné vody pro Viteň.