Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 26. ČERVNA 2014

Vydáno dne 05. 09. 2014 (1856 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 26. června 2014 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

90) .. objednávku realizace akce “Dodávka oken do hospodářského pavilónu MŠ a hasičské zbojnice na Opálce“ u firmy Rednex s.r.o. Klatovy za cenu 294806 Kč.

91) .. uzavření smlouvy o pachtu na pronájem prostor pro zřízení kosmetického salónu v nebytových prostorách  č.p. 111, na dobu neurčitou s Pavlou Hanzlíkovou, za cenu 798 Kč měsíčně + skutečné náklady na spotřebovanou el.energii a vodu.

92) ..  rozpočtová opatření č. 6/2014

93) .. uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2014“. Konkrétně se jedná o částku 50 000 Kč určenou na projekt “Cyklostezka České Hamry- odbočka na vyhlídku“.

Rada rozhodla:

94) .. upravit své usnesení č. 13 ze dne 20.února 2014 o uzavření smlouvy o dílo s akademickým sochařem a restaurátorem Mgr. Marcelem Hronem na opravu kašny u školy, kdy celková cena se zvyšuje o 1632 Kč na 187 680 Kč z důvodu zvýšené sazby DPH.