Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 27. BŘEZNA 2014

Vydáno dne 09. 04. 2014 (2063 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 27.3.2014 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo ROZHODLO:

159)   ...  vyvěsit záměr koupě p.p.č. 1518/4, 1520/1, 1519/2, 1518/7, 1518/6, 1519/5, 1401/4, bezúplatného nabytí p.p.č. 1519/6 a směny p.p.č. 1519/1 a 1518/5 za část p.p.č. 1399/1, a směny p.p.č. 1518/8 a 1519/3 za část p.p.č. 1399/3 vše v k.ú.  Strážov.

160)   ...   darovat Římskokatolické farnosti Nýrsko finanční částku 1 500 000 Kč na provedení opravy střechy a krovu kostela sv. Jiří ve Strážově, přičemž konkrétní podmínky daru jsou uvedeny v darovací smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.    

161)   ...  poskytnout dotaci z Programu regenerace MPZ pro rok 2014 z Ministerstva kultury takto: 200 tis. Kč na akci „Stavební úpravy krovu a střechy“ – kostel sv. Jiří ve Strážově, což je 9,5 % z celkové předpokládané částky 2 099 681 Kč včetně DPH.

162)   ...  o přiznání finančního podílu z rozpočtu města ve výši 210 tis. Kč Římskokatolické farnosti Nýrsko, což činí 10 % z celkové předpokládané ceny díla (2 099 681 Kč včetně DPH). Římskokatolická farnost Nýrsko poskytne 1 689 681 Kč, což je 80,5 % z předpokládané částky. 

Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

163)   ...   rozpočtová opatření č. 3/2014 ve formě rozpočtových změn.