Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 28. BŘEZNA 2013

Vydáno dne 15. 04. 2013 (2194 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 28.3.2013 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo ROZHODLO:

 118)   ...   rozhodlo vyvěsit záměr směny pozemkových parcel č. 1411/38 za 1469/39 vše v k.ú. Strážov.

 Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

119)   ...   bezúplatné nabytí části p.p.č. 177 v k.ú. Strážov o výměře 27 m².

120)   ...   prodloužení podmínky kolaudace domu, která byla součástí kupní smlouvy pozemkové parcely č.1274/61 v k.ú. Strážov, o 12 měsíců, tj. do 21.5.2014.

121)   ...  účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2012, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2012 v částce 2.811.540,54 Kč z účtu 431 na účet  432.

122)   ...   rozpočtová  opatření č. 2/2013 ve formě rozpočtových změn.

123)   ...  realizaci akcí – zlepšení vybavenosti školní kuchyně, nákup komunální techniky pro údržbu ploch a prostranství, vybavení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na Strážovsku.