Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 28. BŘEZNA 2013

Vydáno dne 26. 06. 2013 (1974 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 28. března 2013 od 20.30 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

37)  ...  uzavření smlouvy o dílo na akci „Hasičská zbrojnice Víteň - vnitřní instalace a opravy“ s Miroslavem Matějkou, trvale bytem Strážov 267, přičemž smluvní cena činí 375215 Kč.

38)  ...  uzavření rámcové smlouvy o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2013 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícím dodavatelem: Ladislav Soušek ml., trvale bytem Víteň 33.

39)  ...  uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna a.s., který ruší pojištění veřejné služby.

40)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 3/2013 ve formě rozpočtových změn.