Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 28. ČERVENCE 2016

Vydáno dne 18. 08. 2016 (1673 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 28. července 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

104)  ...  uzavření smlouvy na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici k sokolovně s firmou Vodospol s.r.o. Klatovy za cenu 1 340 223,- Kč bez DPH. 

105)  ...  přijetí dotací v celkové výši 138 tisíc Kč z programu VISK Ministerstva kultury ČR na projekty „Rozšíření technického vybavení v knihovně ve Strážově“ 

a „Přechod z AKS LANius na AKS Tritius a rozšíření technického vybavení knihovny
ve Strážově“. 

106)  ...  podpis kupní smlouvy na pozemkové parcely č. 153/3 a 185/2 v k.ú. Krotějov se společností De Zwerver s.r.o. 

107)  ...  schválila podpis kupní smlouvy na p.p.č. 1274/54 v k.ú. Strážov o výměře 934 m2 za cenu 452 056,-- Kč včetně DPH s Romanem a Petrou Smolíkovými. 

Rada zamítla:

108)  ...  nabídku na možnost zpoplatněného rezervování parkovacích míst v obvodu města. 

109)  ...  návrh na realizaci terénních úprav v areálu koupaliště. 

110)  ...  nabídku Plzeňského kraje na přistoupení k projektu digitální technické mapy. 

Rada doporučuje:

111)  ...  zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 1274/56 v k.ú. Strážov na Šumavě Ondřeji Lesnému dle schválených podmínek pro prodej stavebních parcel. 

112)  ...  zastupitelstvu zařadit do rozpočtu pro letošního rok následující stavební akce: rekonstrukce místní komunikace od státní silnice k železničnímu přejezdu směrem do Kněžic, vybudování parkovacích míst u zdravotního střediska a výstavba chodníku směrem k Opálce. 

Rada odložila:

113)  ...  problematiku řešení dodávky pitné vody na Opálce.