Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 28. LEDNA 2016

Vydáno dne 08. 03. 2016 (1761 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 28. ledna od 18.00 hodin v kanceláři starosty.


 

Rada schválila:

13)  ...  výsledek podlimitní veřejné zakázky na opravu speciálního požárního automobilu TATRA T-815 a rozhodla uzavřít smlouvu s firmou THT Polička s.r.o. se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička za cenu 3 325 080 Kč včetně DPH.

14)  ...  na základě výsledku průzkumu názorů občanů Zahorčic, zachování stávajícího systému odvozu odpadů v této osadě.

15)  ...  žádost o souhlas se stavebními úpravami čp. 69 ve Strážově na pizzerii dle projektové dokumentace Josefa Černého.

Rada rozhodla:

16)  ...  vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona na akci „Strážov - technická infrastruktura pro RD“ a jmenovala výběrovou komisi ve složení: Ladislav Kroupar, Petra Preslová, Jiří Toman, Miroslav Jiřík a Monika Mayerová.

17)  ...  vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona na akci „Oprava požární nádrže v Zahorčicích.

18)  ...  uzavřít smlouvy o dodávce vody s jednotlivými odběrateli na veřejných vodovodech Zahorčice, Viteň a Horní Němčice.

Rada zamítla:

19)  ...  nabídku televize ZAK na placenou prezentaci města.

Rada doporučuje:

20)  ... doporučuje zastupitelstvu uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Klatovy na jejímž základě budou orgány města Klatovy vykonávat ve správním obvodu města Strážov působnost silničního správního úřadu ve věci místních komunikací a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace.

21)  ... zastupitelstvu projednat záměr rekonstrukce radnice.

Rada pověřila:

22)starostu jednat s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky ve věci posouzení nebezpečné lípy u čp. 5 ve Strážově.

23)… starostu,aby jednal o možnosti odkoupení pozemku pod cestou na zahrádky ve Strážově.

24)… starostu přípravou podkladů pro nabytí pozemku u čp. 183.