Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 28. ÚNORA 2013

Vydáno dne 16. 04. 2013 (2116 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 28. února 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

11)  ...  prezentaci města v rámci projektu obrazové mapy Plzeňského kraje, kterou realizuje firma Malované mapy s.r.o. za cenu 6490 Kč.

12)  ...  žádost Lukáše Beneše, Strážov 282, o možnost pořádání pivních slavností na náměstí ve Strážově v sobotu 13. dubna 2013, přičemž podmínkou souhlasu je omezení kulturních vystoupení maximálně do 24.00 hod. a následný úklid prostranství.

13)  ...  podání žádostí o dotace – cyklostezka v Českém Hamru (Plzeňský kraj), podlaha tělocvičny ve škole (Plzeňský kraj), dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vítni (Plzeňský kraj) a vydání propagačního materiálu (Plzeňský kraj).

14)  ...  podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně možnosti převodu pozemkové parcely č. 1451/4 v k.ú. Strážov do vlastnictví města.

15)  ...  podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR ohledně možnosti převodu pozemkové parcely č. 1469/1 v k.ú. Strážov do vlastnictví města.

16)  ...  uzavření dodatku č. 1/2013 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2013 ve výši 81060 Kč.

17)  ...  uzavření rámcové smlouvy na odběr štěrku a kamene z lomu ve Svrčovci se společností Eurovia  Kamenolomy.

18)  ...  uzavření dohody o ukončení nájmu garáže u základní školy ve Strážově s Janem Benešem s účinností k 28.2.2013.

19)  ...  prodloužení nájemních smluv na pozemky na dalších 10 let, kterým v loňském roce vypršela platnost. Konkrétně se jedná o části p.p.č. 1404/1 a 1404/3 (zahrádky pod bytovkami), část p.p.č. 57/1 (Milan Soušek, Víteň) a část p.p.č. 1411/17 (Ilona Bruckdorferová, Strážov).

20)  ...  rozdělení kladného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Strážov za rok 2012 přídělem do fondu odměn (30 000 Kč) a rezervního fondu (85 627,01 Kč).

21)  ...  příspěvek pro místní organizaci Českého zahrádkářského svazu v souvislosti s výročím spolku ve výši 2000 Kč.

22)  ...  žádost SDH Zahorčice o provedení nátěru venkovní fasády hasičské zbrojnice.

23)  ...  příspěvek pro SDH Zahorčice na přípravu dětského dne ve výši 5000 Kč.

24)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 1/2013 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

25)  ...  nabídku společnosti GTBC s.r.o. na dodávku plynu pro zdravotní středisko ve Strážově.

26)  ...  žádost Klokánku se sídlem v Janovicích o finanční příspěvek na činnost tohoto zařízení Fondu ohrožených dětí.

Rada vzala na vědomí:

27)  ...  žádost Jiřího Böhma, majitele č.p. 15 na Opálce, o možnost opravy přístupové cesty, avšak tento záměr nemáme v plánu v současné době vzhledem k finanční náročnosti realizovat.

28)  ...  upozornění Richarda Kotala ohledně nesouladu katastrálního a skutečného stavu místních komunikací v Pláskách.

Rada pověřila:

29)  ...  starostu, aby v souvislosti s plánovanou opravou kašny na dolním náměstí zjistil možné technologie utěsnění poškozeného památkového objektu.

30) ...    starostu, aby zadal zpracování cenové nabídky na výměnu oken v hospodářském pavilonu mateřské školy.