Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 29.9.2011

Vydáno dne 01. 12. 2011 (2303 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo ve čtvrtek 29.9.2011 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),
které se konalo 29.9.2011 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

ZASTUPITELSTVO ROZHODLO:

59)   ...    prodat p.p.č. 208 v k.ú. Strážov o výměře 113 m2Mgr. Václavu Šilhavému. (10 pro / 1 proti / 0 se zdrželi)

60)   ...    rozhodlo vyvěsit záměr nákupu p.p.č. 478/6 v k.ú. Strážov. (10 pro / 0 proti / 1 se zdrželi)

ZASTUPITELSTVO ZAMÍTLO:

61)   …   žádost o prodej části p.p.č. 461 v k.ú. Strážov. (1 pro / 7 proti / 3 se zdrželi)

62)   …   žádost o prodej části p.p.č. 1411/20 v k.ú. Strážov (část zastavěná opěrnou zdí). (3 pro/ 7 proti/ 1 se zdrželi)

63)   …   žádost o prodej části p.p.č. 1411/20 v k.ú. Strážov (část zastavěná schody). (3 pro/ 7 proti/ 1 se zdrželi)

 

ZASTUPITELSTVO POTVRDILO:

64)   ...    svůj záměr změny územního plánu za účelem výstavby dvou rodinných domů na p.p.č. 148 (GP), 149/1 (GP), 149/2 (GP) v k.ú. Krotějov, přičemž je ochotno přijmout regulativy navržené Správou CHKO a NP Šumava v souladu s požadavky ochrany přírody. (11 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

             

ZASTUPITELSTVO ODLOŽILO:

65)  …    projednání průjezdu Mogul Šumava rallye 2012 po místních komunikacích ve správním území. (10 pro / 0  proti/ 1 se zdrželi)