Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 29. LEDNA 2015

Vydáno dne 16. 03. 2015 (1917 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 18.30 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

 4)  ...  poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Strážov na oslavy 140 let založení ve výši 30.000 Kč.

 5)  ...  uzavření smlouvy o zajištění zdravotních služeb se společností PRO ŽIVOT s.r.o. České Budějovice na provoz stomatologické ordinace ve Strážově.

 6)  ...  finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč pro hasičský okrsek Strážov.

 7)  ...  finanční příspěvek pro rok 2015 každému ze spolků pořádající plesy (SDH Strážov, SDH Viteň, Myslivecké sdružení Strážov) ve výši 3000 Kč.         

 8)  ...  nákup pracovních obleků pro SDH Viteň.

 9)  ...  uzavření směnné smlouvy s Janem, Olgou a Janem ml. Souškovými na směnu p.p.č. 347 za p.p.č. 18/2 v k.ú. Opálka

10)  ... uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem na pozemky p.č. 1411/197 a 1411/198 v k.ú. Strážov.

11)  ... uzavření směnné smlouvy s Libuší  Grősslovou na směnu p.p.č 1407/7 a 1407/9 za část p.p.č. 1407/8 a 1407/10 v k.ú. Strážov.

12)  ... účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov za rok 2014.       

13)  ... rozdělení kladného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Strážov za rok 2014 přídělem do fondu odměn (1000 Kč) a rezervního fondu (112051,72 Kč).

14)  ... čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace, přičemž doporučuje volné prostředky využít na nákup lavic a stolů pro žáky.

15)  ... realizace prodeje dřeva formou elektronické aukce se společností WOODPROJECT s.r.o Rudná. 

16)  ... podání žádostí o dotace z programu Plzeňského kraje (oprava cyklostezky  Brtí, obnova poškozené nádrže v Lukavici, vybavení koupaliště, propagační materiál a rozšíření činnosti Junior klubu).

17)  ... uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2015 ve výši 82080 Kč.

18)  ... schválila navržená rozpočtová opatření č. 1/2015 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

19)  ... zveřejnit záměr bezúplatně pronajmout p.p.č. 87 o rozloze 22 m2 a  p.p.č. 88 o rozloze 18 m2 v k.ú. Krotějov.

Rada zamítla:

20)  ... žádost společnosti Vodafone o snížení nájemného za pozemek pod vysílačem v k.ú. Brtí.

21)  ... nabídku společnosti ZAK TV na propagaci Města Strážov v regionální televizi.

22)  ... návrh Václava Souška na odstranění pařezu po lípě na p.p.č. 167/1 v k.ú.   Zahorčice.

Rada pověřila:

23)  ... starostu zahájením nabídky prodeje stavebních parcel k Rovné.

Rada odložila:

24)… žádost SDH Zahorčice o finanční příspěvek.

Rada vzala na vědomí:

 25) … dopis švýcarské obce Oberhofen am Thunersee o ukončení partnerství s Městem Strážov.