Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 3.11.2011

Vydáno dne 01. 12. 2011 (3804 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo ve čtvrtek 3.11.2011 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


 

 

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),
které se konalo 3.11.2011 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

 

ZASTUPITELSTVO  SCHVÁLILO:

66)   ...    změnu č. 11 územního plánu města Strážov a vyhodnocení připomínkového řízení obsažené
v důvodové zprávě. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

67)   ... zadání změny č. 12 územního plánu města Strážov a vyhodnocení připomínkového řízení obsažené v důvodové zprávě. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

68)   ...    průjezd Mogul Šumava rallye 2012 po místních komunikacích ve správním území při splnění všech podmínek uvedených v zápisu. (13 pro / 0 proti / 2 se zdrželi)

69)   ...    rozpočtová opatření č. 10/2011 ve formě rozpočtových změn. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

 

ZASTUPITELSTVO JMENOVALO:

70)   ...    komisi ve složení Pavel Prošek, ing.Josef Rousek a Miroslav Jiřík, která provede protokolární předání a převzetí trati Mogul Šumava rallye 2012. (12 pro / 0 proti / 3 se zdrželi)