Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 3. BŘEZNA 2016

Vydáno dne 23. 03. 2016 (1765 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 3.3.2016 od 21.00 hodin v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

38)  ...  uzavřít smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností RWE GasNet, s.r.o.

Rada schválila:

39)  ...  uzavření kupní smlouvy se společností Eurovia Kamenolomy a.s. na celoroční dodávku přírodního drceného kameniva z lomu ve Svrčovci.

40)  ...  zasíťování nové lokality stavebních parcel nad cestou k Rovné telefonními kabely s tím, že spoluúčast města by činila cca 120 tisíc Kč.

41)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 2/2016 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

42) ... nabídku Římskokatolické farnosti Nýrsko na uzavření smlouvy o spolupráci ohledně péče o stavbu a ve vztahu k využití budovy kostela sv. Jiří ve Strážově, neboť nechce v této věci přijímat dlouhodobý písemný závazek, avšak město je ochotno v péči o kostel s majitelem nadále spolupracovat.