Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 3. listopadu 2011

Vydáno dne 20. 12. 2011 (2533 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 3. listopadu 2011 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

103)  ...   koupit použitý smykový nakladač Wecan 650 od společnosti Stavební a dopravní stroje Praha za cenu 300 tisíc Kč bez DPH.

Rada schválila:

104)  ...   uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2012 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Zdeněk Matásek, Blanka Nováková, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman, Jiří Vacín a Miroslav Vavírka.

105)  ...   uzavření smlouvy o dotaci s Plzeňským krajem  na opravu stávající cyklostezky Strážov - Brtí ve výši 80 tisíc Kč.

Rada rozhodla:

103)  ...   koupit použitý smykový nakladač Wecan 650 od společnosti Stavební a dopravní stroje Praha za cenu 300 tisíc Kč bez DPH.

Rada schválila:

104)  ...   uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2012 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Zdeněk Matásek, Blanka Nováková, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman, Jiří Vacín a Miroslav Vavírka.

105)  ...   uzavření smlouvy o dotaci s Plzeňským krajem  na opravu stávající cyklostezky Strážov - Brtí ve výši 80 tisíc Kč.

106)  ...   uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava stávající cyklostezky Strážov – Brtí“se společností EUROVIA Silba, a.s. za cenu 120.979,98 Kč vč. DPH.

107)  ...   pořádání předvánočních akcí – koncert sboru Šumavan v kostele a zpívání u vánočního stromku.

108)  ...   nákup 2 ks zásahových obleků HYRAX pro zásahovou jednotku SDH Strážov v ceně cca 12 tisíc Kč/ks.

109)  ...   systém zabezpečení zimní údržby místních komunikací včetně uzavření dohod o zajištění zimní údržby s Václavem Tomanem, Josefem Tomanem a Irenou Kolorosovou.

Rada vzala na vědomí:

110)  ...            uzavřenou dohodu s Jindřichem Kiesenbauerem ve věci řešení vlhkosti garáže, kdy společnost Lesní stavby Nýrsko provede reklamační opravu zabraňující přítoku povrchové dešťové vody k nemovitosti položením příčného ACO DRAINu a předlážděním části komunikace.

 

uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava stávající cyklostezky Strážov – Brtí“se společností EUROVIA Silba, a.s. za cenu 120.979,98 Kč vč. DPH.

107)  ...   pořádání předvánočních akcí – koncert sboru Šumavan v kostele a zpívání u vánočního stromku.

108)  ...   nákup 2 ks zásahových obleků HYRAX pro zásahovou jednotku SDH Strážov v ceně cca 12 tisíc Kč/ks.

109)  ...   systém zabezpečení zimní údržby místních komunikací včetně uzavření dohod o zajištění zimní údržby s Václavem Tomanem, Josefem Tomanem a Irenou Kolorosovou.

Rada vzala na vědomí:

110)  ...            uzavřenou dohodu s Jindřichem Kiesenbauerem ve věci řešení vlhkosti garáže, kdy společnost Lesní stavby Nýrsko provede reklamační opravu zabraňující přítoku povrchové dešťové vody k nemovitosti položením příčného ACO DRAINu a předlážděním části komunikace.