Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 3. února 2011

Vydáno dne 28. 01. 2011 (2606 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 3. února 2011 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

21)...že nabídka společnosti ČEZ na přeložku elektrického vedení u školy nebude realizována a z naší strany budou v rámci plánované investiční akce položeny pouze průchodky pod vjezdy.

Rada schválila:

22)...rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Strážov v souladu s požadavkem této příspěvkové organizace přídělem do rezervního fondu (62078,08 Kč) a přídělem do fondu odměn (500 Kč).

23)...návrh zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace MPZ – I. etapa".

Rada doporučuje:

24)...zastupitelstvu schválit rozpočet s následujícími parametry: celkové příjmy 18 325 424 Kč, celkové výdaje 29 165 913 Kč.

25)...zastupitelstvu schválit změny územního plánu dle doporučení uvedeného v zápisu rady.

Rada pověřila:

26)...správce městských lesů, aby provedl majetkovou revizi veškerých přístupových cest k lesním pozemkům v našem vlastnictví.