Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ 2015

Vydáno dne 22. 10. 2015 (2207 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 3.9.2015 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


 

Zastupitelstvo rozhodlo:

 

53)  ... prodat Zdeňku Soukupovi a Haně Sedláčkové, p.p.č. 1274/52 v k.ú. Strážov o výměře 1044 m2 za cenu 417600 Kč. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit.

 

54)  ... prodat Vendule Červené p.p.č. 1274/53 v k.ú. Strážov o výměře 901 m2 za cenu 360400 Kč. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit. Zároveň s kupní smlouvu bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka stavební parcely provádět vlastním nákladem pravidelnou údržbu přilehlé p.p.č. 1274/95, kde bude uložena kanalizace, zajistit jeho schůdnost, pravidelné sekání a likvidaci veškerých odpadů vzniklých  jeho údržbou.

 

55)  ... prodat Pavle Falk p.p.č. 1274/58 v k.ú. Strážov o výměře 869 m2 za cenu 347600 Kč. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit. Zároveň s kupní smlouvu bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno spočívající v povinnosti  vlastníka stavební parcely provádět vlastním nákladem pravidelnou údržbu přilehlé p.p.č. 1274/100, kde bude uložena kanalizace, zajistit jeho schůdnost, pravidelné sekání a likvidaci veškerých odpadů vzniklých  jeho údržbou.

 

56)  ... koupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR část pozemkové parcely č. 1451/4 v k.ú. Strážov o výměře 18 m2 (vzniklé na základě oddělovacího GP oddělením části původní parcely o výměře 28 m2) za cenu 1010 Kč.

 

57)  ... směnit pozemkovou parcelu č. 455/85 o výměře 227 m2, která připadne do vlastnictví města, směnou za pozemkovou parcelu č. 455/87 o výměře 158 m2 (která vznikla na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 455/59) a připadne do vlastnictví Ladislava Souška, vše v k.ú. Viteň bez dalšího finančního vyrovnání.

 

58)  ... směnit pozemkovou parcelu č. 1274/92 o výměře 1 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 1274/59), která připadne do vlastnictví města, směnou za pozemkovou parcelu č. 1274/93 o výměře 3 m2 (vzniklou na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 1274/69), která připadne do vlastnictví Veroniky a Davida Hvostálových, vše v k.ú. Strážov s tím, že tito zaplatí městu částku 80 Kč.

 

59)  ... koupit od  Ladislava Jandy a Pavla Jandy, následující pozemky v k.ú. Brtí: pozemek parcelní č. 445/7 o výměře 119 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 445/3), pozemek parcelní č. 445/8 o výměře 16 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 445/2), pozemek parcelní č. 423/31 o výměře 444 m2, pozemek parcelní č. 447/5 o výměře 1007 m2,  pozemek parcelní č. 879/1 o výměře 214 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 423/24), pozemek parcelní č. 879/2 o výměře 25 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 445/2), pozemek parcelní č. 879/3 o výměře 25 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 422/11), pozemek parcelní č. 879/4 o výměře 43 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 422/12), pozemek parcelní č. 879/5 o výměře 22 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 423/25). Vše za cenu 20 Kč/m2.

 

60)  ... koupit od manželů Bohumily a Petra Tomanových, následující pozemky v k.ú. Brtí: pozemek parcelní č. 879/6 o výměře 45 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 423/17), pozemek parcelní č. 879/7 o výměře 28 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 422/3), pozemek parcelní č. 879/16 o výměře 269 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/1), pozemek parcelní č. 879/17 o výměře 64 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 410/1), pozemek parcelní č. 879/18 o výměře 177 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 410/1). Vše za cenu 20 Kč/m2.

 

61)  ... bezúplatně nabýt pozemkovou parcelu č.  879/15 o výměře 8 m2 (vzniklé na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 410/2) v k.ú. Brtí od Květuše Blahníkové a manželů Jana a Kateřiny Váně.

 

62)  ... směnit část pozemkové parcely č. 398/3 o výměře 1697 m2, která připadne do vlastnictví Václava Tomana, za následující pozemkové parcely, které připadnou do vlastnictví města, bez dalšího finančního vyrovnání: pozemek parcelní č. 879/8 o výměře 2 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 422/10), pozemek parcelní č. 879/9 o výměře 162 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 423/5), pozemek parcelní č. 879/10 o výměře
 163 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/11), pozemek parcelní č. 879/12 o výměře 163 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 423/15), pozemek parcelní č. 879/13 o výměře 576 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 423/32), pozemek parcelní č. 411/19 o výměře 79 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/11), pozemek parcelní č. 423/39 o výměře 17 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 423/15), pozemek parcelní č. 423/16 o výměře 189 m2, pozemek parcelní č. 423/37 o výměře 340 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 423/32) a pozemek parcelní č. 879/20 o výměře 6 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 423/26). Vše v k.ú. Brtí.

 

63)  ... směnit část pozemkové parcely č. 398/3 o výměře 1453 m2, která připadne do vlastnictví Josefa Tomana, za následující pozemkové parcely, které připadnou do vlastnictví města, bez dalšího finančního vyrovnání: pozemek parcelní č. 879/11 o výměře 19 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/10), pozemek parcelní č. 411/6 o výměře 273 m2, pozemek parcelní č. 423/4 o výměře 228 m2, pozemek parcelní č. 411/20 o výměře 365 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/10), pozemek parcelní č. 879/14 o výměře 568 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/10). Vše v k.ú. Brtí.

 

64)  ... vyvěsit záměr majetkových transakcí s pozemky (koupě a směny) v k.ú. Lukavice a Neznašovy v souvislosti s legalizací přístupové komunikace do Kněžic.

 

65)  ... vyvěsit záměr koupě částí pozemkových parcel č. 153 a 185 v k.ú. Krotějov od společnosti De Zwerver.

 

66)  ... poskytnout dotaci z Programu regenerace MPZ pro rok 2015 z Ministerstva kultury takto: 350 tis. Kč na akci „Obnova fasády lodi a presbytáře kostela“ – kostel sv. Jiří ve Strážově, což je 33,02 % z celkové předpokládané částky 1 060 032,- Kč včetně DPH.

 

67)  ... o přiznání finančního podílu z rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč Římskokatolické farnosti Nýrsko, což činí 18,87 % z celkové předpokládané ceny díla (1 060 032 Kč včetně DPH). Římskokatolická farnost  Nýrsko poskytne 510 032 Kč, což je 48,11 % z předpokládané částky.

 

68)  ... uzavřít dodatek č. 3 k darovací smlouvě s Římskokatolickou farností Nýrsko, jejíž předmětem byl dar na provedení opravy kostela sv. Jiří ve Strážově. Účel dotace se kromě kostela sv. Jiří rozšiřuje také na opravu ohradní zdi kostela a fary, včetně vstupních bran.

 

69) ... zpracovat nový územní plán pro celé správní území našeho města a pověřuje radu veškerými souvisejícími povinnostmi a pravomocemi.

 

Zastupitelstvo schválilo:

 

70) ... schválilo podmínky pro prodej stavebních parcel nad cestou k Rovné: kupní cena 400 Kč/m2. Podmínka kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit. U spodní řady stavebních parcel bude navíc uzavřeno věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka stavební parcely provádět vlastním nákladem pravidelnou údržbu přilehlého pozemku, kde bude uložena kanalizace, zajistit jeho schůdnost, pravidelné sekání a likvidaci veškerých odpadů vzniklých  jeho údržbou.

 

71) ... uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Strážov a Římskokatolickou farností Nýrsko na akci „Obnova fasády lodi a presbytáře kostela“ sv. Jiří ve Strážově. Jedná se o dotaci v celkové výši 550 tis. Kč, což je 350 tis. Kč dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2015 z Ministerstva kultury a 200 tis. Kč finanční podíl z rozpočtu města.

 

72) ... uzavření partnerské dohody s obcí Czarna v Polsku.

 

73) ... rozpočtová opatření č. 8/2015 ve formě rozpočtových změn.