Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 30. LISTOPADU 2017

Vydáno dne 09. 01. 2018 (500 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 22.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

153)  ...  ukončit nájemní smlouvu na byt č. 9 a garáž v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Petrem Jandovským a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Lubošem Vaňkem. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné.

Rada schválila:

154)  ...  uzavření dodatku k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce České republiky, jehož účelem je prodloužení smlouvy na jednoho pracovníka do 31. prosince 2017.

155)  ...  uzavření dodatku k pracovní smlouvě se Zdeňkem Sýkorou, na jejímž základě se pracovní poměr prodlužuje do 31. prosince 2017.

156)  ...  navržená pravidla pro výdej známek na vývoz komunálního odpadu, kdy na rok 2018 bude vydávána maximálně jedna známka na domácnost.

157)  ...  realizaci projektu „Pastevní areál pro ovce a pořízení žacího stroje“ (č. 16/003/0411a/232/003777) na pronajatých pozemcích v katastrálním území Mladotice u Čachrova dle nájemní smlouvy ze dne 1. února 2016.

158)  ...  uzavření kupní smlouvy se státním podnikem Povodí Vltava na p.p.č. 625/25 o výměře 98 m2, č. 625/26 o výměře 9 m2 a č. 625/27 o výměře 49 m2 (vše vzniklé na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 625/1) vše v k.ú. Brtí za cenu 14 300 Kč bez DPH.

159)  ...  uzavření smluv o zřízení práva k provedení stavby „Dostavba mechanického předčištění ČOV“ na pozemkové parcele č. 1370/41 v k.ú. Strážov na Šumavě s Jaroslavem Šilhou, Ing. Josefem Kotlanem a Miladou Šleglovou. 

160)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 12/2017 ve formě rozpočtových změn.