Bookmark and Share

USNESENÍ,čtvrtek 4. srpna 2011

Vydáno dne 29. 09. 2011 (2441 x přečteno)


ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 4. srpna 2011 od 18,00 hod v kanceláři starosty.


Rada schválila:

78)  ...  přijetí dotace z programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2011“ ve výši 2 x 10000 Kč.

79)  ...  žádost Triatlon klubu Klatovy o souhlas s průjezdem cyklomaratonu silničních kol po místních komunikacích ve správním území našeho města.

80)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 7/2011 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

81)  ...  nabídku Pražské plynárenské a.s. na dodávku plynu pro město.

Rada pověřila:

82)  ...  starostu, aby jednal o dalších možnostech nápravy problematických úseků, které jsou při povodních opakovaně ohroženy.

Rada odložila:

83)  ...  žádost SDH Zahorčice o příspěvek na dopravu na hasičské soutěže.

84  ...   žádost Františka Jandy, Strážov 239, o odprodej p.p.č. 461 v k.ú. Strážov za účelem zřízení zahrádky.