Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 6. ČERVNA 2013

Vydáno dne 26. 06. 2013 (2317 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 6. června 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

64)  ...  odebrat Pavlu Tomanovi, trvale bytem Strážov 74, za neoprávněnou jízdu právo řídit vozidla SDH Strážov.

Rada schválila:

65)  ...  realizaci elektronické aukce na dodávku plynu do zdravotního střediska přes společnost B4F.

66)  ...  uzavření darovací smlouvy, kterou manželé Kasíkovi, bytem Strážov 215, darují městu peněžitý dar ve výši 10 tisíc Kč.

67)  ...  uzavření dodatků k nájemním smlouvám s MUDr. Jiřím Zemanem a MUDr. Janem Flaksem, kterým se zvyšuje od 1.7.2013 měsíční záloha na plyn v objektu zdravotního střediska ve Strážově na 1400 Kč.

Rada zamítla:

68)  ...  nabídku společnosti VAK SERVIS s.r.o. na zajištění komplexní projektové a inženýrské činnosti v souvislosti s plánovaným převedením dešťových vod v k.ú. Víteň.

Rada nedoporučuje:

69)  ...  zastupitelstvu schválit došlé žádosti o prodeje obecních pozemků. Konkrétně se jedná o Ing. Jaroslava Neužila (Lehom), Zdeňka Lankuse (Zahorčice) a Ing. Vladimíra Stuchla (Krotějov).