Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 6. LISTOPADU 2014

Vydáno dne 14. 11. 2014 (2270 x přečteno)

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 6. listopadu 2014  od 19.00 hodin na radnici.


1)   Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání. 

2)   Zastupitelstvo schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

3)   Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

4)   Zastupitelstvo volí starostou Ing. Josefa Rouska.

5)   Zastupitelstvo volí místostarostou Miroslava Jiříka.

6)   Zastupitelstvo zřizuje radu města a stanovuje její počet členů na 5.

7)   Zastupitelstvo volí členy rady Pavla Proška, Vlastimila Fürbachera a Josefa Souška.

8)   Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor (3 členové) a kontrolní výbor (5 členů).

9)   Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru Petru Preslovou.

10) Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru Ladislava Kroupara.

11) Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Petra Tomana a Jiřího Tomana.

12) Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru Stanislava Kopeckého, Jana Kalivodu, Evu Tětkovou a Jindřicha Kiesenbauera.

13) Zastupitelstvo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena  zastupitelstva  města ve výši 345 Kč měsíčně, za výkon funkce člena výboru zastupitelstva či komise rady, pokud je zároveň členem zastupitelstva, ve výši 870 Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva či komise rady ve výši 1100 Kč měsíčně, za výkon funkce člena rady ve výši 1300 Kč měsíčně a za výkon funkce místostarosty ve výši 10500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. Členům občanské komise, kteří nejsou zároveň členem zastupitelstva stanoví odměnu za výkon funkce ve výši 1000 Kč ročně s tím, že odměna bude vyplácena jednorázově vždy jedenkrát ročně s účinností od 1.1.2015.

14) Zastupitelstvo v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

15) Zastupitelstvo pověřuje Ing. Josefa Rouska zastupováním města ve Svazu měst a obcí ČR, Regionálním rozvojovém sdružení Šumava, Euroregionu Šumava, Dobrovolném svazku obcí Úhlava, Ekoregionu Úhlava a Účelovém sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko a  zároveň  pověřuje Aleše Potužáka zastupováním města ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.