Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 7. BŘEZNA 2019

Vydáno dne 05. 04. 2019 (503 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 7.3.2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově. 


Zastupitelstvo rozhodlo:

34)  ...     směnit p.p.č. 880 o výměře 543 m2 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 705) v k.ú. Brtí, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 858/1 o výměře 166 m2, p.p.č. 858/2 o výměře 51 m2 a p.p.č. 858/3 o výměře 210 m2, které připadnou do společného jmění manželů Ing. Václav Bierhanzl a MUDr. Jana Bierhanzlová, bez dalšího finančního vyrovnání. 

35)  ...     zřídit právo k provedení stavby elektrické přípojky na pozemkové parcele č. 1457/1 v k.ú. Strážov na Šumavě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. spolu s věcným břemenem za jednorázovou úplatu 1000 Kč bez DPH.

36)  ...     zřídit právo k provedení stavby elektrické přípojky na pozemkových parcelách č. 474 a 1460 v k.ú. Strážov na Šumavě ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. spolu s věcným břemenem za jednorázovou úplatu 1000 Kč bez DPH. 

37)  ...     zřídit právo k provedení stavby elektrické přípojky na pozemkových parcelách č. 92/18, 565/2, 565/3 a 565/5 v k.ú. Viteň ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. spolu s věcným břemenem za jednorázovou úplatu 4500 Kč bez DPH. 

38)  ...     vyvěsit záměr koupě části p.p.č. 1274/89 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře cca 15000 m2 s tím, že s majitelkou bude uzavřen písemný závazek úhrady nákladů města pro případ odstoupení od této předběžné dohody. 

39)  ...     vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 535 za část pozemkových parcel st. č. 12/1 a 4 v katastrálním území Viteň.  

40)  ...     v rámci konečného vyúčtování veřejné sbírky „Pomoc rodině zemřelého Václava Huspeky z Brtí“ poskytnout Jiřině Huspekové, dar (převod zůstatku z výtěžku sbírky) ve výši 35 205,31 Kč.  

41)  ...     poskytnout TJ Sokol Strážov účelovou dotaci na výměnu topení v objektu sokolovny ve výši 150 tisíc Kč. 

42)  ...     poskytnout TJ Sokol Strážov dar ve výši 400 tisíc Kč. 

43)  ...     poskytnout účelovou dotaci Plzeňskému kraji ve výši 77440 Kč na zajištění dopravní obslužnosti.

Zastupitelstvo schválilo:

44)  ...     zřízení práva provést stavbu „kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ na následujících cizích pozemkových parcelách: 1411/18, 1411/52, 1449/3, 1449/71, 1411/53, 141/2, 1411/51, 1411/40, st. 26/1, st. 542, 206, st. 248, st. 27, 205, st. 25/2, 142/2, st. 28 vše v k.ú. Strážov na Šumavě. 

45)  ...     rozpočtová opatření č. 2/2019 ve formě rozpočtových změn.