Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 7. ČERVENCE 2016

Vydáno dne 01. 08. 2016 (2097 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 7. července 2016 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

91)  ...  způsob řešení poškození městského majetku následky krupobití, přívalových dešťů a povodní ze dne 25.06.2016 (pojištění,dotace atd) .

92)  ...  nákup plovoucího kalového čerpadla pro SDH Viteň.

93)  ...  uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Klatovech, která nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona, pro stavbu: „Rekonstrukce komunikace od náměstí k MŠ“.

94)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 16000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

95)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 200000 Kč v rámci dotačního titulu „Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

96)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 30000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Zahorčice.

97)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 30000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Opálka.

98)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 30000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Víteň.

99)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 10000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora kultury“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

100)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 250000 Kč v rámci dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí “ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

101)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 200000 Kč v rámci dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

102)  ...  hospodaření v rámci nového lesního hospodářského plánu na období 2016-2025. 

Rada doporučuje:

103)  ...  zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 1274/53 v k.ú. Strážov na Šumavě Haně Sedláčkové a Zdeňku Soukupovi dle schválených podmínek pro prodej stavebních parcel.