Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 7. LEDNA 2016

Vydáno dne 12. 02. 2016 (2025 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 7.1.2016 od 18.00 hodin v kanceláři starosty.


Rada schválila:

1)  ...  podání žádostí o dotace z dotačních programů Plzeňského kraje dle seznamu, který je přiložen k zápisu.

2)  ...  dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodohospodářského majetku se společností Vodospol s.r.o. Klatovy tak, že nájem za rok 2015 se zvyšuje o 28066 Kč bez DPH. Celková výše nájmu za rok 2015 tedy činí 73 066 Kč bez DPH.

3)  ...  zadání podlimitní veřejné zakázky na opravu speciální požárního automobilu TATRA T-815 včetně podmínek zadávací dokumentace a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Vlastimil Fürbacher, Ing. Martin Kopecký, Jindřich Kiesenbauer, Miroslav Jiřík a Monika Mayerová.

4)  ...  rozpis rozpočtu pro rok 2016 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

Rada rozhodla:

5)  ...  propachtovat zemědělské pozemky za cenu 2 750 Kč za hektar a rok následujícím subjektům: První Víteňská, se sídlem Strážov 216 - 607863 m2, Vladimír Růžička – 7140 m2, Josef Toman – 8329 m2, Ing. Alena Pavlásková, trvale bytem Horní Němčice 8 – 161410 m2, Ing. Jan Pavlásek, trvale bytem Horní Němčice 6  – 3722 m2, Dagmar Majerová – 12607 m2, Josef Rendl – 465 m2, Martina Vavírková – 96171 m2, Milan Kiesenbauer – 4631 m2, BG KAROLINA k.s., se sídlem Děpoltice 16 – 3073 m2, Zbyněk Soušek – 9224 m2. Podrobný rozpis konkrétních pozemků je přílohou tohoto usnesení.

6)  ...  ukončit smlouvu o odběru vody z hydrantu ve Vítni pro zemědělské účely s První Víteňskou s.r.o.

Rada doporučuje:

7)  ... zastupitelstvu schválit žádost o převod p.p.č. 507/2 v k.ú. Lukavice od Státního pozemkového úřadu do majetku města

Rada pověřila:

8)… starostu, aby s Martinou Vavírkovou, zastupitelkou ze Zahorčic projednal možnost zjištění názoru místních občanů na změnu svozu odpadů spočívající v přechodu z kontejnerového na popelnicový systém.

9)… starostu, aby s Dopravním inspektorátem Policie ČR projednal možnost umístění dopravní značky omezení vjezdu vysokých vozidel na Hradčany.

10)… starostu zajištěním cenových nabídek na vybudování  části asfaltové komunikace na p.p.č 507/2 v k.ú. Lukavice.

Rada jmenovala:

11)…pracovní skupinu pro přípravu realizace a zpracování podkladů k žádosti o dotaci na nákup dopravního požárního automobilu pro SDH Strážov ve složení: Miroslav Jiřík (předseda), Vlastimil Fürbacher, Pavel Prošek, Ing. Martin Kopecký, Jindřich Kiesenbauer a Karel Fürbacher.

Rada určila:

12)…plat a jeho složky paní Mgr. Šárce Raškové, ředitelce Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.