Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 7. LISTOPADU 2013

Vydáno dne 21. 11. 2013 (2082 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 7.11.2013 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo ROZHODLO:

137)   ...  vyvěsit záměr bezúplatného nabytí částí p.p.č. 1411/18 v k.ú. Strážov od Plzeňského kraje .

138)   ...  vyvěsit záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 1404/3, 1404/4, 1403/1 a 1406/1 v k.ú. Strážov od Úřadu pro zastupování  státu ve věcech majetkových.                                                                    

139)  …  vyvěsit záměr prodeje části p.p.č. 535 v k.ú. Viteň o výměře 2 m².  

 Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

140)   ...   prodloužení podmínky kolaudace domu, která byla součástí kupní smlouvy pozemkové parcely č. 1274/61 v k.ú. Strážov do 31.12.2015.

141)   ...   Program regenerace městské památkové zóny Strážov pro roky 2013-2017.

142)   ...   zařazení akcí do Programu regenerace městské památkové zóny Strážov pro rok 2014 v následujícím pořadí: 1) kostel  sv. Jiří ve Strážově – stavební úpravy krovu a střechy. 

143)   ...   poskytnutí mimořádného finančního příspěvku pro SK Kovodružstvo Strážov ve výši 100 tisíc Kč na výstavbu zavlažovacího systému fotbalového hřiště. 

144)   ...   rozpočtová opatření č. 11/2013 ve formě rozpočtových změn.

 Zastupitelstvo ZAMÍTLO:

145)   ...   žádost o prodej p.p.č. 240 v k.ú. Lehom.