Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 7. LISTOPADU 2013

Vydáno dne 06. 12. 2013 (1937 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 7. listopadu 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

107)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na dodávku techniky na údržbu ploch pro volnočasové aktivity a rozhodla objednat malotraktor s kabinou New Holland T3030 CAB a mulčovač Peruzzo Koala 1600 Hi-Lift u společnosti ARBO Klatovy.

108)  ...  uzavření dohody o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací.

109)  ...  zadání projektové dokumentace na využití obecního prostranství u čp. 265 za účelem vybudování parkovacích stání.

110)  ...  aby vozidlo Škoda Felicia (SPZ KTE 86-75) bylo odhlášeno z registru vozidel a dáno k likvidaci.

111)  ...  aby vozidla Multicar (SPZ KTI 68-19, 3P47751, KTA 08-70) byla nabídnuta k prodeji s tím, že jednáním o ceně pověřila starostu s místostarostou.

112)  ...  uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2014 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Zdeněk Matásek, Blanka Nováková, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman a Miroslav Vavírka.

113)  ...  uzavření smlouvy o dílo s firmou G-Project České Budějovice na zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu „Revitalizace městské památkové zóny, 1. etapa“ na 3 roky v ceně 5000 Kč bez DPH za rok.

114)  ...  navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2013.

115)  ...  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkovou parcelu č. 311/3 v k.ú. Lukavice za účelem zřízení přípojky NN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce s.r.o. Jedná se o přípojku k pozemkové parcele č. 156/2, která je ve vlastnictví Kateřiny a Lukáše Bohuslavových.

116)  ... navržená rozpočtová opatření č. 10/2013 ve formě rozpočtových změn.

Rada odložila:

117)  ...  projednání záměru Zdeňka Jiříka postavit na pozemkové parcele č. 482/1 v k.ú. Krotějov mobilhouse.