Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 7. SRPNA 2014

Vydáno dne 05. 09. 2014 (1964 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 7. srpna 2014 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

  95)  .. nátěr plechové garáže v bývalém areálu JZD Strážov.

  96)  .. uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemkových parcel č. 1403/1, 1406/1,1404/4 v k.ú. Strážov s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

  97)  .. uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se společností RWE GAS NET. Konkrétně se jedná o technickou infrastrukturu k Rovné.  

  98)  .. uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě na traktor Valtra a obnovu pojistné smlouvy na vozidla TATRA CAS se pojišťovnou Kooperativa a.s.

  99)  .. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na zařízení distribuční soustavy v k.ú. Strážov se společností ČEZ Distribuce a.s.

100)  .. ukončení nájmu podnikatelských prostor v přízemí radnice dohodou ke dni 30.08.2014.   

101)  .. rozpočtová opatření č. 8/2014 

 Rada rozhodla:

 102) .. vyhlásit poptávkové řízení na rozšíření parkoviště u sokolovny.

  Rada pověřila:

 103) .. starostu vyhlášením poptávkového řízení na dodávku 4 oken do přízemí radnice.  

 104) .. starostu, aby v součinnosti s právním zástupcem města provedl kroky k získání části p.p. č. 329  v k.ú. Mladotice do vlastnictví města od Lesů ČR

 105) .. starostu, aby s právním zástupcem města projednal návrh dohody o předávání vody v souvislosti s provozováním vodovodu ve Vitni .