Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 8. července 2010

Vydáno dne 27. 08. 2010 (2612 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 8. července 2010 od 17.30 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

58) ... poskytnout SDH Víteň příspěvek ve výši 5000 Kč na zajištění oslav 105 let sboru. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

59) ... provést opravu srážky na přístupové cestě do Javoříčka od osady Kozí. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

60) ... nákup kompletu použitého kancelářského nábytku od firmy NEXS s.r.o. Praha v ceně 18000 Kč vč. DPH. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

61) ... objednání opravy lokálních výtluků na místních komunikacích u firmy Eurovia Silba v ceně cca 25 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

62) ... realizaci akce „Havarijní stav vnitřních instalací ve škole“, která bude prováděna v prostorách školní kuchyně a jídelny a bude spolufinancována z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

63) ... uzavření smlouvy o dílo na administrativní zajištění výběrového řízení akce „Obnova části místních komunikací v městské památkové zóně postižených povodní v roce 2009“ s Vítězslavem Oudesem, trvale bytem Žihobce 143, Sušice, za smluvní cenu 12.500 Kč bez DPH. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

64) ... uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Mateřská škola – plynofikace areálu“ s Vladimírem Šnejdarem – Protopstav se sídlem Luby 41 za cenu 1.470.835 Kč bez DPH. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

Rada odložila:

65) ... návrh na nákup stanu pro pořádání kulturních a sportovních akcí ve správním obvodu města v ceně cca 25 tisíc Kč. termín: 8/2010 zodpovídá: starosta