Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 8. LEDNA 2015

Vydáno dne 04. 02. 2015 (2013 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 8. ledna 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

  1)  ...  zveřejnění záměru pronájmu stomatologické ordinace na úřední desce

 2)  ...  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodohospodářského majetku.

 3) ...  rozpis rozpočtu pro rok 2015 ve vztahu k příspěvkové organizaci "Základní škola a mateřská škola      Strážov".