Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 8. SRPNA 2013

Vydáno dne 14. 10. 2013 (1926 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 8. srpna 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

72)  ...  objednání fasádních prací na hasičské zbrojnici ve Vítni u Miroslava Matějky, bytem Strážov 267, v celkové ceně 151.187 Kč.

73)  ...  realizaci akce „Oprava kanalizace v uličce u Vocílků“, přičemž práce provede firma Vodospol s.r.o Klatovy.

74)  ...  uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem na nákup komunální techniky, přičemž dotace bude ve výši 418.220 Kč.

75)  ...  výsledek poptávkového řízení na akci „Vybavení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže“ a uzavření smlouvy o dílo s Miroslavem Matějkou, Strážov 267, za cenu 1.523.747 Kč vč. DPH.

76)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 47/13 v k.ú. Lukavice o výměře 11 m2 na dobu 10 let s Liborem Svítilem, bytem Jílovská 1155/51, Praha 4, za cenu 11 Kč/ročně.

77)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 222/1 v k.ú. Lehom o výměře 150 m2 na dobu 10 let s Ing. Jaroslavem Neužilem, bytem Nemocniční 516, Prachatice, bezúplatně za údržbu pronajatého pozemku.

78)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 633 v k.ú. Krotějov o výměře 126 m2 na dobu 10 let s Ing. Vladimírem Stuchlem, bytem Železniční 17, Plzeň, bezúplatně za údržbu pronajatého pozemku.            

79)  ...  uzavření smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze ve věci zajišťování Virtuální Univerzity třetího věku.

Rada zamítla:

80)  ...  návrh na vyasfaltování části příjezdové cesty k čp. 7 v Javoříčku.

Rada doporučuje:

81)  ...  zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 1411/18 v k.ú. Strážov od Plzeňského kraje.

Rada nedoporučuje:

82)  ...  zastupitelstvu schválit žádost Pavly Hrazdilové o prodej pozemkové parcely č. 240 v k.ú. Lehom.