Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ 2016

Vydáno dne 29. 09. 2016 (1766 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 8.9.2016 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

121)  ... přijmout dar představující spoluvlastnický podíl na pozemkové parcele č. 282/2 v k.ú. Rovná od manželů Karla a Hany Šléglových.  

122)  ... přijmout dar představující  pozemkové parcely č. 312 a 74/6  v k.ú. Opálka od Bohumila Kalivody st., Alžběty Kalivodové, Martina Kalivody, Hany Kalivodové, Bohumila Kalivody ml., Martiny Kalivodové, Františka Kalivody, Jaroslavy Kalivodové a Jana Kalivody. 

123)  ... zrušit usnesení č. 95/2016 ze dne 3.3.2016.   

124)  ... prodat Jiřímu Pokornému a Janě Fraňkové, p.p.č. 1274/51 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 1079 m2 za cenu 431600 Kč + DPH. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit. 

125)  ... prodat Haně Sedláčkové a Zdeňku Soukupovi, p.p.č. 1274/53 v k.ú. Strážov o výměře 901 m2 za cenu 360400 Kč + DPH. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit. Zároveň s kupní smlouvou bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka stavební parcely provádět vlastním nákladem pravidelnou údržbu přilehlé p.p.č. 1274/95, kde bude uložena kanalizace, zajistit jeho schůdnost, pravidelné sekání a likvidaci veškerých odpadů vzniklých jeho údržbou. 

126)  ... prodat Ondřeji Lesnému, p.p.č. 1274/56 v k.ú. Strážov o výměře 946 m2 za cenu 378400 Kč + DPH. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit. Zároveň s kupní smlouvou bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka stavební parcely provádět vlastním nákladem pravidelnou údržbu přilehlé p.p.č. 1274/98, kde bude uložena kanalizace, zajistit jeho schůdnost, pravidelné sekání a likvidaci veškerých odpadů vzniklých jeho údržbou. 

Zastupitelstvo schválilo:

127) ... rozpočtová opatření č. 7/2016 ve formě rozpočtových změn.

Zastupitelstvo zamítlo:

128) ... návrh na zrušení usnesení č. 106/2016 ze dne 9.6.2016.