Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. ČERVNA 2016

Vydáno dne 12. 07. 2016 (1903 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 9. června 2016 od 22.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

 

88)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 10000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora činnosti informačních center“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

89)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 200000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

90)  ...  uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění vybudování připojení k veřejné komunikační síti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov.