Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. DUBNA 2015

Vydáno dne 22. 04. 2015 (2035 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 9. dubna 2015 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo schválilo:

36) ...  nákup nového vybavení stomatologické ordinace s celkovými náklady do 800 tisíc Kč včetně souvisejících rozpočtových opatření č. 3/2015 a pověřuje radu veškerými dalšími úkony spojenými s touto investicí. Podmínky investice jsou součástí zápisu.

37) ...  zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 148/6 a 148/9 v k.ú. Opálka, které jsou ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy za úplatu 2100 vč. DPH.