Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. DUBNA 2018

Vydáno dne 16. 05. 2018 (610 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 9. dubna 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

51)  ... navržený postup a podmínky realizace opravy krovu a výměny střešní krytiny radnice s tím, že v první fázi bude v rámci objednávky prací s Tesařstvím Petra Mayera provedeno odstranění půdního záklopu, aby mohl být zrevidován stav stropních trámů.

52)  ... uzavření dohody o ukončení pachtovní smlouvy na nebytové prostory v č.p. 111 ve Strážově s Pavlou Hanzlíkovou k 30. dubnu 2018.

53)  ... uzavření smlouvy o pachtu na areál koupaliště na sezónu 2018 se Zdeňkem Procházkou, za cenu 30 000 Kč / sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

Rada zamítla:

54)  ... nabídku firmy BONUS CARD, spol. s r.o. Vsetín na prezentaci města v projektu „Poznávací omalovánka regionu Klatovsko“.