Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 9. září 2010

Vydáno dne 21. 09. 2010 (2614 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 9. září 2010 od 18.30 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

87) ... vyhlásit výběrové řízení na pracovní místo manuelního pracovníka komunální sféry a lesní výroby. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

88) ... přemístění autobusové zastávky ve Vítni, která se nachází na cizím pozemku s tím, že bude hledáno vhodné místo pro její nové stanoviště. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

89) ... udělení výjimky z počtu žáků Základní školy Strážov ve školním roce 2010/2011. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

90) ... zastupitelstvu schválit změnu územního plánu za účelem výstavby rodinného domu na p.p.č. 26/1 a 26/2 v k.ú. Víteň. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2011 zodpovídá: starosta

91) ... zastupitelstvu schválit uzavření věcného břemene na p.p.č. 632 v k.ú. Krotějov za účelem umístění distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 9/2010 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

92) ... starostu, aby jednal se správcem konkurzní podstaty Státního statku Jeneč o možnosti bezúplatného převodu veřejných komunikací ve správním území města. termín: 10/2010 zodpovídá: starosta