Bookmark and Share

USNESENÍ, PÁTEK 27. PROSINCE 2013

Vydáno dne 25. 03. 2014 (1891 x přečteno)

ze schůze Rady města Stážov (dále jen rady), která se konala v pátek 27. prosince 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

131)  ... na základě výsledku hospodaření a průběhu čerpání schváleného příspěvku organizace Základní škola a mateřská škola Strážov o snížení příspěvku o 80350,64 Kč.     

Rada schválila:

132)  ... vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí.

133)  ... rozpočtová opatření č. 13/2013 ve formě rozpočtových změn.

134)  ... aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak i pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.